Fondi

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programma

Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmu 2014-2020. gadam pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” līdzfinansētajiem projektiem, mums ir iespēja turpināt kvalitātes rūpalu kā brangu attīstības stūrakmeni, uzlabojot iekārtas un izmantojot atjaunojamos energoresursus

Projekts: „SIA „Valmiermuižas alus” ražošanas un atjaunojamo resursu izmantošanas infrastruktūras paplašināšana”

Projekta mērķis:
Ražošanas infrastruktūras pilnveidošana un atjaunojamās enerģijas izmantošana.

Projekta Nr. 22-00-A00402-000008

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Projektā tiek veikta jaunu pamatlīdzekļu iepirkšana un uzstādīšana – alkohola samazināšanas alū iekārtu komplekts un separators. Projektā tiek veikta saules paneļu sistēmas uzstādīšana nolūkā samazināt neatjaunojamo energoresursu patēriņu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.