Terms of service


Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā.

Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas valmiermuiza.lv, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

 1. Lietošanas noteikumos lietotie termini:
  1. SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” – tiešsaistes tirdzniecības vietas valmiermuiza.lv īpašnieks SIA “Valmiermuižas alus” reģistrācijas Nr. 40003752458, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras novads, LV-4219, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem; 
  2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces SIA “Valmiermuižas alus”, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja un rīcībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar SIA “Valmiermuižas alus”;
  3. SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” – tiešsaistes tirdzniecības vieta valmiermuiza.lv, kuru Klients izmanto pasūtījuma veikšanai (turpmāk tekstā arī – “mēs”, “mūs”, “mums”, “mūsu”);
  4. Piegāde – klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;
  5. Sūtījums – iepakojums, kurā tiek piegādāti klienta izvēlētie produkti. 
  6. Pasūtīšana
   1. Klients var izmantot SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” pakalpojumus un pasūtīt preces kā viesis. Veicot pasūtījumu, Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.
   2. Veicot preču pasūtīšanu, Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.
   3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.
   4. Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumu un nosacījumu 9. sadaļā.
 2. Saturs
  1. Saturs, kas tiek augšupielādēts un izvietots uz mūsu produktiem, atbildību par saturu uzņemas klients.  Valmiermuižas alus par saturu neatbild.
  2. Atbildība par saturu. Klients ir pilnībā atbildīgs par saturu, ko augšupielādējis mūsu vietnē. Klients apliecina, ka ir visas nepieciešamās tiesības uz saturu, tostarp visas nepieciešamās tiesības to ievietot vai izmantot produktos, ko SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” pārdod. Jūs arī apliecināt, ka nepārkāpjat nevienas trešās puses tiesības, publicējot saturu vai izmantojot saturu pasūtītajos produktos.
  3. Atļauja izmantot saturu. SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” piekrīt, ka jebkurš saturs, ko ievietojat, izmantojot mūsu pakalpojumus, paliks jums. Tas nozīmē, ka mēs neizmantosim jūsu saturu, izņemot ar jūsu nepārprotamu atļauju.
  4. Klients ir atbildīgs par saturu (attēli, fotoattēli, teksts utt.), kas augšupielādēts produkta noformēšanai. Pircējs nodrošina, ka augšupielādētais saturs nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī apstiprina, ka dizainu ir radījis viņš pats vai, ka viņam ir tiesības vai pilnvaras izmantot augšupielādēto dizainu.
 3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas
  1. Preču cenas SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.
  2. Pasūtījumu piegādes tiek veiktas visā Latvijā.
  3. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi pēc piegāžu cenrāža, ja preču kopējā cena piegādei ir 79,99 EUR vai mazāk. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei sasniedz vismaz 80,00 EUR.
  4. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” maksājumu veidu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.
  5. Pēc pasūtījuma saņemšanas SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprinājumu.
  6. Preces tiek komplektētas kartona kastēs vai papīra maisos. 
 4. Produktu pakošana un piegāde
  1. SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.
  2. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:
   1. piegādātājam ir Klienta piekrišana; un
   2. mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” vienmēr patur sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.
   3. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.
  3. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas piegādes brīdī sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, Sūtījums paliks pie piegādātāja.
  4. Gadījumos, kad Klienta Sūtījums tiek piegādāts Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu vai arī saņēmējs nevarēs uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Atkārtotas piegādes gadījumos SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” Klientam var tikt piestādītas atkārtotas Piegādes izmaksas. 
  5. Gadījumos, kad Klienta pasūtījums tiek piegādāts Klienta norādītajā laikā, taču adresē nav neviena, kas var saņemt pasūtījumu vai arī saņēmējs nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu un Sūtījums tiek anulēts, Klientam tiek atgriezta summa par Sūtījumu, ieturot Piegādes izmaksas.
  6. SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.
 5. Kvalitātes garantija un atbildība
  1. Produkti, kas attēloti SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” tirdzniecības vietā valmiermuiza.lv, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.
  2. Par visu SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.
 6. Atteikuma tiesības un tiesības atteikties
  1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS”. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.
  2. SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no sava Sūtījuma, preces ir jānogādā atpakaļ SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” veikalā, no kura tika veikta piegāde vai uz kuru norāda SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” darbinieks. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.
  3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.
  4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” ar pieteikumu rakstot uz e-pastu riga@valmiermuiza.lv, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kura tika veikts pirkums.
  5.  Pircēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma paziņošanas fiziski atgriezt preci SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS”.
  6. SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” bez pamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja Pieteikumu, atmaksā Klientam viņa samaksāto naudas summu, tostarp piegādes izmaksas. Naudas atmaksa notiek uz Klienta karti, ar kuru tika veikts pirkums.
  7. SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS”  ir tiesīgs aizturēt atmaksu Klientam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis preci vai Klients iesniedzis Pārdevējam atpakaļ nosūtīšanas apliecinājumu.
  8. Klients ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par preces vērtības saglabāšanu. Preci nepieciešams atgriezt tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, ieskaitot lietošanas instrukciju vai citus papildu dokumentus.
  9. Atteikuma tiesību izmantošanas laikā Klientam ir tiesības preci lietot tikai tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt tirdzniecības vietā). Saskaņā ar patērētāju tiesības regulējošajām normām Klientam ir jārūpējas, lai prece netiktu bojāta un nezaudētu sākotnējo izskatu, kā arī saglabātu tās oriģinālo komplektāciju. Preces bojājuma vai cita kaitējuma gadījumā precei vai tās iepakojumam, SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” patur tiesības vērsties pret Klientu, izmantojot normatīvajos aktos paredzētas tiesības.
 7.  Pasūtījuma atcelšana
  1. Nopietnu apstākļu gadījumā, SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” var uz laiku vai pilnībā pārtraukt tirdzniecību internetā bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.
 8. Klientu apkalpošana
  1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” lūdzam sazināties ar mums darba dienās darba laikā no plkst. 09.00 līdz 17.00 pa tālruni +371 28656111 vai e-pastu riga@valmiermuiza.lv.
 9. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana
  1. SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.
  2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.
  3. Ja Klients uzskata, ka SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
 10. Datu apstrāde un aizsardzība
  1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma par SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma politikā.