Privacy policy

Veicot pasūtījumus interneta vietnē valmiermuiza.lv, Jūs uzticat SIA “Valmiermuižas alus” (reģistrācijas Nr 40003752458, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras novads, LV-4219) kā personas datu apstrādes Pārzinim savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šīs Politikas un SIA “Valmiermuižas alus” internetveikala lietošanas  noteikumos noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem. Informējam, ka mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, tikai tad, ja Jūs izvēlaties savus personas datus mums sniegt. Mēs nodrošinām Jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību.

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Šī informācija ir nozīmīga, tādēļ aicinām Jūs uzmanīgi iepzīties ar šiem Politikas noteikumiem pirms Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu personas datiem.

Pievēršam Jūsu uzmanību arī tam, ka gan Privātuma politika, gan arī Internetveikala lietošanas noteikumi var tikt mainīti, papildināti, atjaunoti.

Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.

SIA “Valmiermuižas alus” (turpmāk tekstā  – “mēs”, “mūs”, “mums”, “mūsu”) apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami mūsu komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

Personas datu apstrādes nolūki

Lai identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.

Lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.

Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, sazinoties ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Sīkdatnes 

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai gūtu priekšstatu par to, kā mūsu mājaslapas pakalpojums tiek izmantots, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs,  un tas arī palīdz mums turpmāk uzlabot mājaslapu, lai Jums to būtu ērti lietot. Ar sīkdatņu palīdzību Mēs iegūstam spēju saglabāt Jūsu, kā lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt Jūs un atbilstoši reaģēt, kamēr Jūs lietojat Mūsu mājaslapu. Bez sīkdatņu izmantošanas, Jums nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas Mūsu mājaslapas funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām, Mēs izmantojam obligātās, funkcionālās, analītiskās un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājaslapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs.

Jūsu pārlūkprogramma vai ierīce parasti ļauj mainīt iestatījumus, kas attiecas uz sīkdatņu izmantošanu un apmēru, kā arī uz pašreiz glabātajām sīkdatnēm. Informāciju par to, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, lūdzu, meklējiet savas pārlūkprogrammas vai lietotās ierīces uzziņas informācijā. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org.

Google Analytics

Šajā mājaslapā tiek izmantotas uzņēmuma „Google Inc” programmas „Google Analytics” radītas teksta sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt apmeklētāju darbības interneta vietnē valmiermuiza.lv. Šim nolūkam tiek apkopota tāda standarta informācija kā pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese un anonīma informācija par Jūsu darbībām interneta vietnē.

Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat mūsu mājaslapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveriem ārvalstīs (kuri var neatrasties Latvijā vai Eiropas Savienībā) un tur saglabāta. Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (https://www.google.com/intl/lv/policies/terms/) un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem (http://www.google.com/analytics/terms/us.html) Google minēto informāciju izmantos, lai Mūsu vajadzībām izvērtētu, kā Jūs lietojat interneta vietni, un lai sagatavotu pārskatus par lietotāju aktivitātēm vietnē.

Mūsu mērķis nav izmantot sīkdatnes, lai atrastu vai vāktu jebkādu identificējošu informāciju par interneta vietnes valmiermuiza.lv apmeklētājiem, kā arī mēs neļausim to darīt nevienai trešajai personai.

Jūs varat tikt izslēgts no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejuplādējot un aktivizējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881 vai http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=de) papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics.

Sīkdatņu veidi

Mēs izmantojam gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu), gan pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku laika periodu). Mūsu mājaslapa valmiermuiza.lv izmanto sekojošas Veiktspējas/analītiskās un funkcionālās sīkdatnes:

Mērķis Apraksts
Obligāti nepieciešamās Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas lai varētu pārvietoties mājaslapā, izmantot tās sniegtās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm Mūsu mājaslapa nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, nodrošinot Jūsu pieprasītos pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu lietotajā iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta attiecīgās interneta vietnes pārlūkprogramma.
Veiktspējas/analītiskās sīkdatnes Sīkdatnes, kas uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto šo mājaslapu, piemēram, lai noteiktu kādas mājaslapas sadaļas tiek visbiežāk apmeklētas, kā arī, lai noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem paziņojumus par kļūdām. Šīs sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.
Funkcionālās sīkdatnes Šīs sīkdatnes ļauj Mūsu mājaslapai atcerēties Jūsu veiktās izvēles (piemēram, lietoto valodu u.tml.) un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas.
Mērķa sīkdatnes Šīs sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošos Mūsu pakalpojumus vai adresētu konkrētai lietotāja interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar mājaslapas (vietnes) īpašnieka (Mūsu) atļauju izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Šīs sīkdatnes lietotāja iekārtā tiek uzglabātas patstāvīgi.

Kādiem mērķiem (nolūkiem) Mēs izmantojam sīkdatnes:

  1. nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
  2. pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
  3. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
  4. lietotāju autentifikācijai.

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot Mūsu mājaslapu, tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama. 

Kontaktinformācija

Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar Mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas pieejama mūsu interneta veikala lapā.

Personas datu glabāšanas laiks

Mēs Jūsu personas datus glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Personas datu nodošana

Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem uzņēmuma SIA “Valmiermuižas alus” uzņēmuma ietvaros.

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, mārketinga aģentūrām, kurjerdienestiem u.c.  Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta

Mēs, galvenokārt, apstrādājam Jūsu personas datus Latvijā, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Bērni

Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgām personām. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu šos personas datus.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

1)     piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

2)     pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus

3)     dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;

4)     atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;

5)     ierobežot savu datu apstrādi –  tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

6)     pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

7)     vērsties Datu valsts inspekcijā.

Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, aizpildot formu klātienē mūsu birojā (Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras novads, LV-4219), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2023. gada 16. maijā.